Finanse

Zespół naszych doradców inwestycyjnych to grupa wysokiej klasy specjalistów finansowych. Ich model działania wpisuje się w wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Na co dzień kierujemy się zasadą 3 kroków : analiza profilu inwestycyjnego klienta, sformułowanie strategii inwestycyjnej określającej ramy przyszłej działalności inwestycyjnej  oraz ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

  • Inwestycje jednorazowe
  • Inwestycje regularne
  • Ochrona aktywów
  • Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego
  • Dostęp do najlepszych funduszy na rynku
  • Pełna kontrola nad inwestycjami
  • Leasing operacyjny, finansowy, zwrotny