Pełnomocnictwa TUF Consulting Polska

TUF Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

PEŁNOMOCNICTWA DO UMÓW AGENCYJNYCH:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna – Umowa nr N/CB7000

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – Umowa z dnia 06.02.2019

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – Umowa nr 75900

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Umowa nr 55941

Defend Insurance Sp. z o.o. – Umowa nr FTG-2020-4113-P

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – Umowa nr 9004073003

Inter Partner Assistance SA – Umowa z dnia 01.09.2015

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna – Umowa z dnia 15.07.2014

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 347/13/A/2010

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3962/4/A/2016

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3962/7/A/2019

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3962/6/A/2019

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 404/2/A/2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S A – Umowa nr 28122

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA -Umowa WARK/19050/2016

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna – Umowa nr 0016/2010

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  – Umowa nr 4/7800/15

Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA – Umowa nr 55941