Pełnomocnictwa Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław

Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław

PEŁNOMOCNICTWA DO UMÓW AGENCYJNYCH:

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Umowa nr 3542/2009

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – Umowa nr 900282104

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 9002674373

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 22000011507

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spólka Akcyjna Vienna Insurance Group – Umowa nr 09/440/23/2005

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 091011200/189/2005

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 344/5/A/2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S A – Umowa nr 13724

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S A – Umowa nr 25883

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA – Umowa A 000 968

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  – Umowa nr 021/4507/05