Pełnomocnictwa Towarzystwo Usług Finansowych Polska

Towarzystwo Usług Finansowych Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

PEŁNOMOCNICTWA DO UMÓW AGENCYJNYCH:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna – Umowa z dnia 18.10.2018

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group – Umowa nr BU/1356/2019

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Umowa nr 91223

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 2700404289

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group – Umowa nr 37/424/A3/2018

Link4 TU S.A. – Umowa z dnia 04.02.2019

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3964/1/A/2018

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna – Umowa nr 166546