Pełnomocnictwa Towarzystwo Usług Finansowych Polska

Towarzystwo Usług Finansowych Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

PEŁNOMOCNICTWA DO UMÓW AGENCYJNYCH:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna – Umowa z dnia 18.10.2018

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group – Umowa nr BU/1356/2019

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Umowa nr 91223

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – Umowa nr 9026913757

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group – Umowa nr 37/424/A3/2018

Link4 TU S.A. – Umowa z dnia 04.02.2019

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3964/1/A/2018

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3962/6/A/2019

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 3962/10/A/2019

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna – Umowa nr 166546

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S A – Umowa nr 029167

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA – Umowa WARD/00184/2019

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  – Umowa nr 25/4591/19

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Umowa nr 2700404289