Grupa TUF

Protoplasta dzisiejszej Grupy TUF, to założona w latach 90 działalność Agencji Ubezpieczeniowej Radosława Jarmuły. W tych wyjątkowych dla Polski latach, głodnej zachodniej jakości, Radosław Jarmuła był jednym z pierwszych uczestników rynku, który zaoferował nowoczesne, stworzone według zagranicznych standardów, rozwiązania ubezpieczeniowe.

To doświadczenie wyznaczyło ścieżkę dla dalszego rozwoju działalności Agencji, a z czasem kolejnych spółek, które tworzą dziś Grupę TUF. Działalność każdej z marek wyróżnia selekcjonowanie najlepszych rozwiązań z całego świata, a następnie wprowadzanie ich, z poszanowaniem lokalnych warunków, do Polski tak, by finalny produkt podnosił jakość życia czy pracy odbiorcy końcowego.

Dziś Grupa TUF dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi z zakresu finansów, ubezpieczeń, healthcare, IT, marketingu, real estate, fitness i komunikacji. W ramach Grupy funkcjonuje także wewnętrzny Akcelerator Pomysłów Innowacyjnych, który inwestuje w rozwój nowatorskich technologii, przełomowych dla sektorów będących głównymi obszarami działalności spółek zależnych.

Oś czasu

1997

Radosław Jarmuła zakłada swoją pierwszą działalność gospodarczą Agenta Ubezpieczeniowego pod nazwą Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław. To właśnie ona jest protoplastą Grupy TUF w obecnym kształcie.

1998

Agencja Ubezpieczeniowa Radosława Jarmuły rozpoczyna obsługę największego salonu marki Nissan w Polsce.

1999

TUF Jarmuła Radosław pozyskuje umowy o współpracę z wiodącymi ówcześnie instytucjami finansowymi, wyspecjalizowanymi w produktach leasingowych, m.in. Leasing System S.A. (100 mln aktywów oddawanych w leasing rocznie) oraz B&B Leasing (około 60 mln aktywów rocznie).

Radosław Jarmuła

Założyciel Grupy TUF, inwestor, Anioł Biznesu
Spiritus movens Grupy TUF. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku zakładając Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław. Był jednym z pionierów obsługi ubezpieczeniowej branży leasingowej, wprowadzając do Polski światowe standardy obsługi klienta indywidualnego i korporacyjnego. Jego profesjonalizm został doceniony przez branżę ubezpieczeniowo-finansową, dla której pozostaje cenionym partnerem.
Od 2010 roku rozbudowuje swoją działalność inwestorską, do czego pierwszym krokiem było wykupienie oraz odbudowa spółki medycznej – dziś będącej jednym z kluczowych dostawców implantów stomatologicznych w Polsce. W kolejnych latach, wraz ze zmieniającymi się potrzebami polskiego rynku i partnerów biznesowych, pod jego kierunkiem, Grupa TUF stopniowo wkraczała w kolejne obszary, w tym m.in. IT, marketingu, real estate czy fitness. W 2019 roku zadecydował o powierzeniu dalszego rozwoju Grupy oraz koordynacji jej codziennych działań swojej siostrze, Aleksandrze Wierzbowskiej. Obecnie koncentruje się na rozwoju swojej działalności mentorskiej oraz Anioła Biznesu,wspierając Grupę TUF swoim doświadczeniem i radą.

Aleksandra Wierzbowska

Dyrektor Zarządzająca Grupy TUF
W ramach wewnętrznego programu mentoringu, stopniowo była wprowadzana w zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym oraz rozwojem biznesu. W 2019 roku stanęła na czele całej Grupy TUF i odpowiada za dalszy rozwój spółek oraz ich codzienne funkcjonowanie.
Z Grupą TUF związana przez całe swoje życie zawodowe i naukowe – także jej praca dyplomowa obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie traktowała o jednej z jej spółek. Na przestrzeni ponad 10 lat w strukturach Grupy TUF poznała jej wszystkie linie biznesowe od podstaw, współpracując z każdym z jej różnorodnych zespołów; od działów handlowych, produktowych i obsługi klienta, aż po departamenty księgowe.

Grupa TUF w liczbach

24

lata obecności
na rynku

80

pracowników i współpracowników
Grupy TUF

7

spółek rozwijanych
w ramach grupy


Grupa TUF dostarcza najwyższej jakościprodukty i usługi z zakresu finansów,ubezpieczeń, healthcare, IT, marketingu, real estate, fitness
i komunikacji.

Grupa TUF dostarcza najwyższej jakościprodukty i usługi z zakresu finansów, ubezpieczeń, healthcare, IT, marketingu, real estate, fitness i komunikacji.