Strona główna

„Podstawą sukcesu naszej firmy są uczciwość i zaufanie. Budujemy je na wzajemnym szacunku i właściwej komunikacji”. R.Jarmuła

Grupa TUF

Wartości zapisane w naszej maksymie przyświecają nam w codziennej pracy. Kierujemy się nimi zarówno na polu wewnętrznych relacji w firmie, jak i w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi.

Ubezpieczenia

Jako broker ubezpieczeniowy działamy zawsze w interesie naszego klienta. Negocjujemy ofertę z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, zachowując od nich pełną niezależność.
Czytaj dalej Ubezpieczenia

Finanse

Zespół naszych doradców inwestycyjnych to grupa wysokiej klasy specjalistów finansowych. Ich model działania wpisuje się w wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Na co dzień kierujemy się zasadą 3 kroków : analiza profilu inwestycyjnego klienta, sformułowanie strategii inwestycyjnej określającej ramy przyszłej działalności inwestycyjnej  oraz ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Czytaj dalej Finanse